marți, 8 septembrie 2009

                     Despre Dumnezeu în El Însuşi şi în raportul Lui cu făpturile

-mai ales cu omul-

1)"Cerul,pământul,marea,într-un cuvânt toată lumea aceasta este o mare şi preaslăvită carte dumnezeiască în care se descoperă prin însăşi tăcerea lor Dumnezeul cel propovăduit"(Sf.Grigorie Teologul)

2)Un filosof l-a întrebat pe Sf.Antonie care nu ştia nici să citească,nici să scrie:"în ce carte ai aflat mărturiile privitoare la înaltele adevăruri,predicate de tine?"-Sfântul Antonie,fără să spună un cuvânt,cu o mână a arătat cerul,iar cu cealaltă-pământul.
Vederea nenumăratelor minuni,ce se observă în cer şi pe pământ,este cartea pe care o poate citi fiecare,care propovăduieşte zi şi noapte măreţia lui Dumnezeu,oamenilor celor mai mărginiţi cu înţelegere.

3)"Dacă păşiţi cumva pe o strâmtă cărăruie de pe un câmp semănat cu grâu,să examinaţi spicele;vedeţi această uşoară cojiţă(pleavă),care le înveleşte,-mustăţile lungi care le apără:ele au scopul să le păzească de influenţa nimicitoare a soarelui;vedeţi aceste mici frunze verzi,care sunt răspândite în jurul cartofului;ele au drept scop să păstreze umezeala necesară pentru desăvârşita lui îngroşare;vedeţi şi sâmburele de sub coaja care îl apără.Cine păzeşte astfel spicele?Cine acoperă această sămânţă?Cine a construit genele deasupra ochiului pentru ca să-l apere de strălucirea soarelui?Oare nu Dumnezeu,fiinţa raţională?Oare în prezenţa unor asemenea dovezi se poate nega prevederea şi bunătatea Lui?Orice făptură exprimă printr-însa gândul lui Dumnezeu.Iar gândul lui Dumnezeu este desăvârşit,deplin,-ca urmare şi fiecare din făpturi după chipul şi genul ei,cuprinde în sine întreaga desăvârşire şi toată plinătatea.Este adevărat,noi zicem că unele făpturi sunt respingătoare,aşa din obişnuinţă.Dar acest lucru este foarte absurd.Pătrunde,examinează organismul acestor făpturi care în aparenţă sunt respingătoare şi vei vedea cât de minunat sunt alcătuite.Se poate spune chiar,căci cu cât sunt mai neînsemnate,cu atât sunt de-abia vizibile pentru ochii noştri,fie că sunt din specia târâtoarelor,fie că sunt din specia insectelor,pe atât au mai multe note de desăvârşire.Noi cunoaştem prea puţin natura,de aceea o şi judecăm atât de superficial.Atunci,când se zice :Minunat eşti Tu,Doamne şi minunate sunt lucrurile Tale,toate acestea se spun tocmai pentru că orice făptură în genul ei este desăvârşită,că fiecare din ele se află într-o strânsă legătură cu celelalte făpturi şi este creată pentru un anumit scop necesar."(Inochentie,Arhiepiscopul Hersonului)

4)"În alcătuirea unui vierme şi a unei musculiţe se vede,infinit mai multă artă decât în cele mai bune elaborări ale minţii omeneşti.Mulţi ridică superbe clădiri,inventează uimitoare maşini,construiesc uriaşe corăbii;dar cei mai puternici şi mai ingenioşi dintre ei pot oare să alcătuiască o insectă ce se târăşte pe pământ,o păsărică ce zboară prin văzduh,un fir de iarbă verde ori chiar să compună un fir de nisip?
Într-adevăr mare este Dumnezeu!Şi singur El este mare şi în cele mari şi în cele mici ale pământului."(Filaret-Mitropolitul Moscovei)

5)"Dacă ciocnirea atomilor(după părerea materialiştilor)a fost în stare să producă o lume întreagă,atunci de ce această ciocnire nu poate să alcătuiască un singur templu,sau o casă,sau un oraş,ceea ce ar fi mult mai simplu şi mai uşor?"(Cicero)

6)"Bune şi chiar foarte bune sunt creaturile,dar incomparabil mai bun este Creatorul,care le-a făcut bune."(Sf.Tihon Zadonschi)

7)"Trebuie să iubim căile Domnului şi ele se vor face pentru noi netede."(Filaret-Arhiepiscopul Cernigovului)

8)Nu este nimic mai sărac decât un cap care face filosofie despre Dumnezeu,fără Dumnezeu.

9)"E primejdios să înoţi îmbrăcat în toate hainele,e primejdios să te şi atingi de teologie,când ai vreo patimă oarecare."(Sf.Ioan Scărarul)

10)"Cu cât îl cunoaşte cineva mai mult pe Dumnezeu,pe atât se smereşte,se teme şi-L iubeşte."(Sf.Tihon Zadonschi)

11)Schubert povesteşte că o fetiţă a fost cuprinsă de epilepsie din pricina dorinţei sale încăpăţânate de a se uita la soarele de la amiază.Oare nu într-un chip asemănător sufăr acele minţi cutezăzoare care se forţează să pătrundă pe Cel ce este de Nepătruns?

12)"Noi trebuie să ne bucurăm de faptul că Dumnezeu e de nepătruns,pentru că El va fi obiect de cunoaştere de-a lungul întregii veşnicii.Dacă mintea L-ar înţelege atunci ar rămâne fără de nicio lucrare,iar acest lucru pentru ea este un chin."(Inochentie-Arhiepiscopul Hersonului)

13)"Să nu te dedai într-atât spre cercetări adânci despre Dumnezeu pe cât să te sileşti să mergi pe urmele Lui."(Sf.Grigorie Teologul)

14)"Cu Dumnezeu afli raiul şi în iad,iar fără Dumnezeu e un chin şi în cer."(Sf.Tihon Zadonschi)

15)"Caută-l pe Dumnezeu,dar nu căuta locul unde sălăşluieşte."(Avva Sisoe)

16)"Dumnezeu este un cerc al cărui centru este pretutindeni,iar circumferinţa nicăieri."(Filaret-Mitropolitul Moscovei)

17)"A fi aproape de sau departe de Dumnezeu atârnă de omul însuşi,pentru că Dumnezeu e pretutindeni."(Sf.Ioan Gură de Aur)

18)"Închipuiţi-vă noaptea cea mai întunecoasă,marmura cea mai neagră şi furnica cea mai neagră.Într-o asemenea noapte fără stele,pe o astfel de marmură,Dumnezeu nu numai că vede această furnică,ci şi aude tropotul picioarelor ei."(Un înţelept arab)

19)"Pentru Dumnezeu e mai lesne să aprindă un nou soare pe cer decât pentru noi să aprindem o lumânare."(Inochentie-Arhiepiscopul Hersonului)

20)"Nimic nu este aşa de plăcut lui Dumnezeu ca mulţumirea."(Sf.Ioan Gură de Aur)

21)"Dacă Dumnezeu îşi amână pedeapsa,atunci tu nu-ţi amâna întoarcerea."(Fericitul Augustin)

22)"De eşti drept,teme-te de mânia lui Dumnezeu ca să nu cazi.De eşti păcătos,agaţă-te de milostivirea lui Dumnezeu ca să te scoli."(Sf.Grigorie Teologul)

23)"Cele amare trimise de mâna Cerescului Doctor sunt mult mai plăcute pentru sănătatea sufletului decât cele dulci oferite de lume."(Filaret-Mitropolitul Moscovei)

24)"Aşa cum seminţele au nevoie de ploaie,tot aşa noi avem nevoie de lacrimi.Aşa cum pământul terbuie arat şi săpat,aşa şi pentru suflet în loc de hârleţ avem nevoie de ispite şi necazuri,pentru ca el să nu odrăslească ierburi rele,-pentru ca să i se înmoaie asprimea,pentru ca să nu se mândrească.Şi pământul fără o atentă prelucrare nu aduce nimic sănătos."(Sf.Ioan Gură de Aur)

25)Pentru înflăcărarea focului Dumnezeieştii iubiri,nu există un lemn mai bun ca lemnul crucii(necazurile).

26)"Şcoala crucii e cea mai bună şcoală.Educaţia şcolii crucii face: a)din nebuni,deştepţi,iar din deştepţi,înţelepţi; b)din mândri,smeriţi,iar din smeriţi,smeriţi cugetători; c)din răi,buni,iar din buni,mai buni; d)din slabi,puternici,iar din puternici,nebiruiţi."(Prot.I.Tolmacev)

27)"Olarul ştie cât trebuie să ţină în foc vasele de lut,ştie că dacă le ţine prea mult crapă,iar cele ce nu sunt ţinute de-ajuns nu sunt bune pentru întrebuinţare,cu atât mai mult ştie Dumnezeu ce putere şi ce grad trebuie să aibă focul ispitelor pentru vasele cuvântătoare ale lui Dumnezeu-pentru creştini,pentru ca ei să se facă destoinici de a moşteni împărăţia cerurilor."(Ignatie-Episcopul Caucazului)

28)"A venit bunăstarea-mulţumeşte-i lui Dumnezeu şi bunăstarea îţi va fi puternică.A sosit nenorocirea-mulţumeşte-i lui Dumnezeu şi nenorocirea se va curma."(Sf.Ioan Gură de Aur)

29)"Slavă lui Dumnezeu pentru toate!Nu voi înceta să spun aceste cuvinte totdeauna şi în orice întâmplare din viaţa mea!"(Sf.Ioan Gură de Aur)

30)"Fie prin munţi,fie prin văi,las să mă poarte mâna nevăzută a Providenţei,numai să mă ducă în patria cea de sus."(Filaret-Mitropolitul Moscovei)

0 Comments:

Post a Comment 

blogger templates | Make Money Online