joi, 14 ianuarie 2010

I.Femeia ca simbol al lui Hristos

Cele zece drahme - Domnul in chipul unei femei
 Puteţi crede că Mântuitorul Hristos s-a înfăţişat pe Sine în chipul unei femei, în doua din parabolele Sale?Una este cea a femeii ce a luat trei masuri de făină şi a făcut aluat.Dar mai întâi să vorbim despre cealaltă, în care Domnul ne spune despre femeia care a avut zece drahme şi a pierdut una.Acestea sunt cele mai tainice dintre toate parabolele Mantuitorului.Deoarece parabola drahmei pierdute este scurta, o vom cita în întregime:
Sau care femeie, având zece drahme, dacă pierde o drahmă, nu aprinde lumina şi nu mătura casa şi nu caută cu grija până ce o găseşte? Şi găsind-o, cheamă prietenele şi vecinele sale, spunându-le: Bucuraţi-vă cu mine, căci am găsit drahma pe care o pierdusem." (Luca 15, 8-9).
La prima privire, această parabolă pare atât de simplă, sau chiar naivă, încât nu îl impresionează pe cititorul Evangheliei. De fapt, în această parabolă simplă ni se dezvăluie taina universului.
Dacă o luăm în mod literal, stârneşte nedumerirea.Femeia a pierdut doar o drahmă.Chiar şi zece drahme nu reprezintă o sumă mare; de fapt, o femeie care are doar zece drahme trebuie să fie foarte săracă. Să presupunem, înainte de toate, că găsirea drahmei pierdute a însemnat un mare câştig pentru ea. Şi totusi se prezintă ca un paradox, căci cum se face că, deşi fiind atât de săracă, ea aprinde lămpile, mătură casa şi îşi cheamă toate prietenele şi vecinele pentru a-i împărtăşi bucuria?Şi totul pentru o singură drahmă!
O asemenea pierdere de timp - aprinderea unei lumânări şi punerea casei în ordine, înainte de toate! Mai apoi, dacă îşi invită vecinele, este silită, potrivit obiceiului oriental, să le ofere ceva de mâncat şi de băut, o cheltuială deloc mică pentru o femeie săracă.Să nu facă astfel ar însemna ignorarea unui obicei neschimbator.Altă observaţie importantă este că ea nu invită doar o singură femeie căreia i-ar putea oferi dulciuri, fapt ce nu ar fi implicat cheltuieli mari.Ci a invitat multe prietene şi vecine, şi chiar de le-ar fi întreţinut modest, cheltuiala ar fi depăşit cu mult valoarea drahmei pe care a găsit-o.
De ce ar trebui ea să caute drahma cu atâta sârguinţă şi să se bucure la aflarea ei, doar pentru a o pierde în alt fel?Dacă încercam să înţelegem această parabolă în mod literal, nu se potriveşte în cadrul vieţii cotidiene, ci lasă senzaţia a ceva exagerat şi de neînţeles.Deci să încercăm să aflăm sensul ei mistic sau ascuns.
Cine este femeia?Şi de ce este o femeie şi nu un barbat, când un bărbat este mai predispus la a pierde bani, în cadrul obişnuit al vieţii?A cui casă este cea pe care o curăţă şi umple de lumină?Cine sunt prietenele şi vecinele ei?Dacă umblam după înţelesul duhovnicesc al parabolei, în locul celui literal, vom găsi răspunsurile la aceste întrebări.
Domnul spune: Cauta si vei gasi !!!

Femeia îl reprezintă pe Însuşi Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.Cele zece drahme sunt ale Lui. El este Cel care a pierdut una dintre ele şi s-a apucat să o caute.Drahmele nu sunt monezi de aur sau argint.Potrivit teologilor ortodocşi, numărul zece înseamnă deplinătatea. Cele nouă drahme nepierdute sunt cele nouă cete îngereşti. Numărul îngerilor este dincolo de înţelegerea muritorilor, căci depăşeşte puterea noastră de calcul. Drahma pierdută reprezintă omenirea în întregul ei.Prin urmare, Hristos Mântuitorul S-a coborât din cer pe pământ, la casa Sa, şi a aprins o lumânare, lumina cunoaşterii Lui.A curăţat casa - adică a curăţit lumea necurăţiei diavoleşti - şi a găsit drahma pierdută,omenirea pierdută aflată în greşeală.Apoi Şi-a chemat prietenii şi vecinii, dupa slăvita Sa Înviere şi Înălţare, şi anume, nenumăraţii heruvimi şi serafimi, îngeri şi arhangheli, şi le-a descoperit marea Sa bucurie.Bucuraţi-vă cu Mine!Am găsit drahma pe care o pierdusem!Aceasta înseamnă: Am găsit oameni pentru a umple golul din Împărăţia Cerurilor, provocat de căderea îngerilor cei mândri care au apostaziat de la Dumnezeu.La sfârşitul vremilor, numărul acestor suflete găsite şi mântuite va trebui să fie de bilioane, sau, în limbajul Scripturii, va fi la fel de nenumărat precum stelele de pe cer şi precum nisipul de pe malul mării.
Domnul nostru S-a înfăţişat ca o femeie, deoarece femeile sunt mai grijulii decât bărbaţii la îngrijirea averii, la păstrarea casei în rânduială şi la primirea oaspeţilor.Dacă această scurtă parabolă, care constă în numai două fraze, este explicată astfel, care inimă nu se va cutremura?

Parabola aceasta cuprinde întreaga dramă a lumii văzute şi nevăzute.Explică de ce Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ.Aduce o raza strălucitoare de lumină asupra istoriei omenirii  şi asupra dramei existenţei fiecărui individ. Ne pune faţă în faţă cu o decizie rapidă, deoarece viaţa noastră trece cu repeziciune - o hotarare dacă dorim să fim drahma pierdută, gasită de Hristos sau nu. Hristos ne caută. Ne vom ascunde de El, sau ne vom lăsa găsiţi de către El înainte ca moartea să ne ascundă de El, din lume şi din viaţă?

Este o problema vitală şi stă în vrerea noastră să Îl acceptăm sau să Îl respingem. Dupa moarte va înceta să fie o problemă deschisă,şi atunci nimeni nu va mai aştepta un răspuns de la noi.

               Sfântul Nicolae Velimirovici.0 Comments:

Post a Comment 

blogger templates | Make Money Online